SELAMAT DATANG KE BLOG SAYA

"RABBANAA AATINA FIDDUNYA HASANAH
WA FIL AKHIRATI HASANAH
WA QINA ADZABANNAR...."

ya tuhanku, berikanlah kepadaku kehidupan dunia yang baik,
kehidupan akhirat yang baik dan jauhkan kami dari seksa api neraka.....

SELAMAT DATANG DAN SELAMAT FOLLOW SEMUA

SYIRIK


Kepercayaan yang bersih dan suci adalah asas bagi masyarakat Islam dan tauhid (mengesakan Allah) pula adalah nilai kepercayaan iaitu umpama jiwa bagi Islam seluruhnya. Dengan demikian mentauhidkan Allah Subhanahu Wataala dengan beriman kepada-Nya adalah merupakan rukun yang pertama dari seluruh Rukun Iman yang enam serta menjadi perkara utama yang wajib diyakini. Maka jika keimanan tidak wujud dalam diri seseorang, bererti dia telah terjerumus ke lembah kekufuran dan kesyirikan, kekotoran dan kebohongan, melakukan kezaliman yang besar serta berada dalam kesesatan yang nyata.

Tauhid adalah dasar utama dalam akidah yang dibawa oleh para Rasul sejak zaman Nabi Adam Alaihissalam sehingga kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan syirik pula adalah dasar perjuangan iblis dan anak cucunya serta pengikut-pengikutnya sejak diciptakan Nabi Adam Alaihissalam sehingga hari Kiamat.

Justeru itu iblis laknatullah sangat benci dan tidak senang bila manusia mengucapkan kalimah Tauhid atau 'Kalimatut Taibah' iaitu ucapan 'Lailaahaillallah'. Dan tiada racun yang amat berbisa yang boleh menghancurkan akidah (kepercayaan) melainkan syirik iaitu menyekutukan Allah Subhanahu Wataala. Apabila seseorang berlaku syirik terhadap Allah Subhanahu Wataala nescaya seluruh amalan yang telah dikerjakan menjadi sia-sia (terbatal) dan bila amalan terbatal segala pahala dan ganjarannya hilang dan kosong seperti belum pernah membuat kebajikan sedikit pun.

Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah An-Nisaa' ayat 48, ertinya:

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukan-Nya (dengan sesuatu apa jua) dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendaki-Nya (menurut aturan syariat-Nya). Dan siapa yang mempersekutukan Allah dengan suatu yang lain maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar".

Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah Al-Maa-idah ayat 72 tafsirnya:

"Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, sesungguhnya Allah haramkan kepadanya Syurga dan tempat kembalinya ialah Neraka. Dan tiadalah seorang penolong pun bagi orang yang berlaku zalim".

Syirik bermaksud menyekutukan Allah swt, kerana Allah itu bersifat esa (tunggal) tiada sekutu baginya. Tiada sesuatu yang menyamai atau menyerupai Allah SWT, bahkan jauh sekali untuk menandingi kuasa Allah SWT. Oleh itu umat Islam hendaklah memelihara dirinya dan akidah kepercayaannya serta menghindarkan diri daripada melakukan perkara-perkara menyekutukan Allah Subhanahu Wataala seperti menyamai dengan makhluk atau sesuatu yang lain.

Dalam masyarakat kita hari ini, sungguhpun ajaran agama Islam sudah tersebar luas dan telah dianuti sekian lama, namun masih terdapat sebilangan kecil umat Islam yang mengamalkan perbuatan-perbuatan karut yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti pemujaan terhadap benda-benda atau makhluk lain yang ternyata tiada mempunyai kuasa sedikit pun dan berdoa meminta pertolongan melalui kubur, keris, cincin, batu, dan sebagainya serta percaya kepada benda-benda tersebut mempunyai 'keramat' atau kuasa yang boleh membawa tuah, menambah rezeki, kejayaan dan lain-lain lagi.

Ingatlah bahawa setiap permohonan dan permintaan bagi sesuatu perkara itu hanyalah dari Allah sahaja, jika dilakukan kepada benda-benda lain, bukan kepada Allah bererti meletakkan Allah sejajar dengan makhluk ciptaan-Nya. Maka dengan perbuatan sedemikian berlakulah syirik.

Kita umat Islam hanya dituntut supaya bermohon daripada Allah. Ini jelas sebagaimana hadis Nabi Muhammad saw yang bermaksud:

"Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, dan apabila engkau memohon pertolongan maka pohonlah pertolongan itu kepada Allah".

(Riwayat At-Tarmizi).

Meminta atau memohon kepada Allah merupakan doa dan doa itu suatu ibadat. Ibadat hanya dilakukan kepada Allah, bukan kepada yang lain yang terdiri daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wataala.

Adalah menjadi kewajipan kepada setiap umat Islam supaya sentiasa berhati-hati menjaga diri, anak-anak dan keluarga daripada terjerumus kepada perkara yang boleh membawa kepada syirik, lebih-lebih lagi untuk mendapat kesenangan, kejayaan, keuntungan harta atau kemewahan dunia berbanding dengan akibat yang akan ditanggung berpunca daripada menyekutukan Allah.Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah Luqman ayat 13 tafsirnya:

"Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, semasa ia memberi nasihat kepadanya: Wahai anak kesayangan- ku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar".

Maka, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah swt dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dengan melakukan segala suruhan-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa dan beriman serta selamat di dunia dan di akhirat.. amin…

No comments:

Post a Comment