SELAMAT DATANG KE BLOG SAYA

"RABBANAA AATINA FIDDUNYA HASANAH
WA FIL AKHIRATI HASANAH
WA QINA ADZABANNAR...."

ya tuhanku, berikanlah kepadaku kehidupan dunia yang baik,
kehidupan akhirat yang baik dan jauhkan kami dari seksa api neraka.....

SELAMAT DATANG DAN SELAMAT FOLLOW SEMUA

SEDEKAH


Manusia yang hidup di dunia ini tidak semuanya bernasib baik dan memiliki kekayaan serta kemewahan, ada di antaranya yang hidup miskin, susah, melarat dan serba kekurangan yang memerlukan simpati dan pertolongan orang lain. Dalam menangani keadaan seumpama ini ia memerlukan kepada sifat tolong-menolong, bantu-membantu dan bekerjasama antara satu dengan yang lain. Inilah yang diajarkan oleh agama Islam sebagaimana yang difirmankan oleh Subhanahu Wataala dalam Surah Al-Maa-idah ayat 2 yang bermaksud:

"Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa maksiat dan pencerobohan. Dan bertakwalah kepada Allah kerana sesungguhnya Allah Maha Berat azab seksa-Nya bagi sesiapa yang melanggar perintah-Nya".


Salah satu cara ke arah merealisasikan konsep tolong-menolong dan bantu-membantu ini ialah bersedekah. Sedekah bermaksud pemberian semasa hidup kepada seseorang tanpa ada tukar ganti atas dasar semata-mata kerana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wataala. Dan hukum bersedekah itu adalah sunat. Dalam masyarakat kita, bersedekah itu juga diertikan atau disebut sebagai derma atau sumbangan.

Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah Al-Baqarah ayat 272 tafsirnya:

"Dan apa jua harta yang halal yang kamu belanjakan pada jalan Allah, maka faedahnya dan pahalanya adalah untuk diri kamu sendiri. Dan kamu pula tidaklah mendermakan sesuatu melainkan kerana menuntut keredaan Allah. Dan apa jua yang kamu dermakan dari harta yang halal, akan disempurnakan balasan pahalanya pada kamu dan balasan baik kamu itu pula tidak dikurangkan".

Amalan bersedekah adalah sifat yang mulia dan terpuji dalam agama kita, kerana dengan berbuat demikian kita dapat menolong orang yang susah dan memerlukan pertolongan. Islam melarang umatnya meminta-minta dan tiada bermaruah seperti mendapatkan rezeki secara tidak halal sehingga men-jerumuskan mereka ke dalam berbagai-bagai keruntuhan moral.

Dalam mengerjakan amalan bersedekah, kita perlulah melakukannya dengan hati yang ikhlas dan jujur, bukan kerana sesuatu tetapi kerana Allah Subhanahu Wataala dengan harapan amalan tersebut diterima dan mendapat keredaan-Nya. Agama Islam telah mengajarkan umatnya bahawa ketika bersedekah, biarlah menepati erti sedekah itu sebenarnya, agar amalan kita itu tidak sia-sia. Ke arah itu terdapat tiga perkara yang perlu diikuti bagi kesempurnaan amalan bersedekah itu.

Pertama:

Barang yang disedekahkan itu hendaklah baik dan elok.

Kedua:

Sesuatu yang disedekahkan itu hendaklah daripada yang halal, bukan haram atau subahat.

Ketiga:

Adalah sunat bagi pemberi sedekah atau derma itu daripada benda yang disukai dan disayanginya.Wahai kaum Muslimin elok juga kita ingat-beringat bahawa barang yang disedekahkan ini sebaiknya adalah diambil daripada lebihan keperluan kita dan keperluan tanggungjawab kita kerana adalah berdosa jika kita bersedekah dengan mengurangkan nafkah tanggungan kita. Oleh itu, perlulah juga disedari, bahawa bersedekah dengan benda yang sedikit yang disertai dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wataala itu adalah lebih baik dan boleh menyelamatkan daripada api Neraka, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Addiyi Ibni Khatim Radiallahuanhu berkata:

Dari Hadiyi bin Hatim Radhiallahu Anha berkata : "Saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Takutlah kamu akan api Neraka walaupun dengan separuh buah kurma".

Dalam amalan bersedekah ini, kita dilarang menyebut-nyebut atau mengungkit-ungkit sedekah itu kerana perbuatan yang sedemikian boleh merosakkan amalan bersedekah kerana perbuatan tersebut diumpamakan batu licin yang bertanah yang kemudiannya ditimpa hujan lebat lalu hilanglah tanah tersebut. Maka itulah perbandingan bagi mereka yang mendapat sesuatu pahala hasil perbuatan sedekah mereka, tetapi pahala tersebut hilang disebabkan perbuatan yang mereka lakukan. Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah Al-Baqarah ayat 262 tafsirnya:

"Orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan agama Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang mereka belanjakan itu dengan perkataan membangkit-bangkit pemberiannya dan tidak pula menyinggung atau menyakiti pihak yang diberi, mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka. Dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita".

Bersedekah bukanlah amalan yang sia-sia dan mendatangkan kerugian, tetapi sebaliknya ia akan menambahkan rezeki kerana sesuatu yang kita dermakan atau sedekahkan dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wataala akan Allah Subhanahu Wataala gantikan dengan rezeki yang berlipat ganda, bahkan bukan itu saja, malah akan dijauhkan dari kesempitan dan dihindarkan dari sifat takbur dan bangga diri.

Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah Al -Hadiid ayat 18 tafsirnya:

"Sesungguhnya orang-orang lelaki yang bersedekah dan orang-orang perempuan yang bersedekah, serta mereka memberikan pinjaman kepada Allah, sebagai pinjaman yang baik (ikhlas) akan digandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya dan mereka pula akan beroleh pahala yang mulia".

Ketahuilah, bahawa bersedekah itu salah satu tanda bersyukur terhadap nikmat rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wataala yang boleh mengelakkan diri seseorang dari bersifat kedekut, bakhil dan tamak. Yakinlah bahawa setiap sedekah yang dihulurkan itu akan mendapat balasan daripada Allah Subhanahu Wataala. Ingatlah, harta yang banyak itu belum tentu dapat membahagiakan pemiliknya, kerana kebahagiaan yang sebenarnya hanya akan dirasai oleh hamba-Nya yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah Subhanahu Wataala, semata-mata untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wataala jua.

Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah Al-Baqarah ayat 245 tafsirnya:

"Siapakah orangnya yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik ikhlas supaya Allah melipatgandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya? Dan ingatlah Allah jualah yang menyempit dan meluaskan pemberian rezeki dan kepada-Nya lah kamu semua dikembalikan".

Jadi marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wataala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dengan melakukan segala suruhan-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa dan beriman serta selamat di dunia dan selamat di akhirat.

No comments:

Post a Comment