SELAMAT DATANG KE BLOG SAYA

"RABBANAA AATINA FIDDUNYA HASANAH
WA FIL AKHIRATI HASANAH
WA QINA ADZABANNAR...."

ya tuhanku, berikanlah kepadaku kehidupan dunia yang baik,
kehidupan akhirat yang baik dan jauhkan kami dari seksa api neraka.....

SELAMAT DATANG DAN SELAMAT FOLLOW SEMUA

SIFAT PEMAAF


Islam adalah agama yang cukup sempurna, agama yang mementingkan perdamaian dan kesejahteraan bagi mewujudkan suasana sedemikian, amalan-amalan mulia memainkan peranan yang penting kerana itulah Islam menitikberatkan amalan tersebut. Kerana dengan demikian akan dapat mengeratkan hubungan silaturahim sesama umatnya. Di antara sifat mulia yang sangat dituntut dalam Islam ialah sifat pemaaf. Salah satu sifat Allah Subhanahu Wataala ialah Al-Ghafuur yakni pengampun.

Inilah juga sifat yang utama pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga sepatutnya ada dalam diri kita selaku umatnya. Kerana dengan adanya sifat pengampun dan pemaaf ini sahajalah yang boleh mengelakkan diri kita dari bersifat keji seperti dendam, benci, dengki dan sebagainya. Sifat keji itulah yang selalunya menimbulkan persengketaan dan perpecahan. Sebagai contoh jika ada sifat dendam orang akan sanggup membunuh dan tidak terkecuali sanggup memecahbelahkan ahli keluarga dan sahabat. Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah Asy-Syuura ayat 43 yang bermaksud:

"Dalam pada itu ingatlah orang yang bersabar dan memaafkan kesalahan orang terhadapnya, sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya".

Maka di sinilah pentingnya sifat pemaaf dalam diri individu kerana sifat pemaaf boleh menerbitkan rasa kasih sayang, belas kasihan, hormat-menghormati dan sebagainya. Berkembangnya agama Islam ke pelusuk dunia adalah di atas konsep kemaafan. Konsep ini telah dibuktikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana Baginda Rasulullah telah memaafkan Hubur bin Aswad, seorang yang terkenal memusuhi Islam dan banyak menyakiti hati kaum Muslimin. Bahkan dia juga pernah menyakiti puteri Rasulullah yang bernama Zainab dimana unta yang dinaiki oleh Zainab dalam perjalanan ke Madinah telah dipanah oleh Hubur sehingga menyebabkan unta itu jatuh lalu mati, Zainab yang pada ketika itu sedang mengandung terhumban dari atas unta menyebabkan kandungannya keguguran. Namun demikian setelah pembukaan Mekah, Hubur menemui Rasulullah SAW untuk memohon maaf daripada baginda dan seterusnya menjadi pengikut agama Islam.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Jabir bin Abdullah bahawa seorang perempuan Yahudi telah menghadiahkan kepada Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam daging kambing yang sudah masak. Hadiah tersebut diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa menyedari daging kambing tersebut telah dibubuh racun. Namun sebaik sahaja Baginda mengunyahkan untuk memakan daging tersebut, Baginda terus memuntahkannya kerana Baginda mengetahui bahawa daging tersebut mengandungi racun. Walaupun perbuatan perempuan Yahudi itu membahayakan Baginda, tetapi Baginda tidaklah menjatuhkan hukuman kepadanya, sebaliknya memberi kemaafan kepadanya.

Tidak dapat dinafikan, dalam kehidupan ini kita tidak akan terlepas dari menerima dugaan yang kadang kalanya menyebabkan timbul rasa marah dan sifat dendam akibat dari angkara perbuatan orang lain yang tidak menyenangkan hati kita kerana difitnah, dihina, dizalimi dan sebagainya. Tetapi walaupun dugaan yang menimpa ke atas kita namun Islam telah memerintahkan umatnya supaya bersifat sabar dan tidak bertindak balas terhadap perbuatan jahat yang dilakukan ke atas kita, sebaliknya di balas dengan kebaikan dan kemaafan. Kerana jika jahat dibalas jahat akan lebih menambah kejahatan dan akan bertambah parahlah luka di hati dan akan bersarang sifat dendam, sifat dengki dan bermacam-macam lagi sifat keji yang boleh menimbulkan permusuhan dan memecahbelahkan kesatuan umat Islam. Orang Islam yang benar-benar beriman tidak akan bersifat keji dan busuk hati tetapi sebaliknya bersifat mulia dan murni. Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah Fush Shilat ayat 34 yang tafsirnya :

"Dan tidaklah sama kesannya dan hukumnya perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Tolaklah kejahatan yang ditunjukkan kepadamu dengan cara yang lebih baik, apabila engkau berlaku demikian maka orang yang menaruh rasa permusuhan terhadapmu, dengan serta-merta akan menjadi seolah-olah sahabat karibmu".

Ingatlah, walaupun amalan bermaaf-maafan itu dituntut dalam Islam, ini bukan bererti kita dibolehkan sesuka hati berbuat kejahatan dan kesalahan apatah lagi jika disengajakan. Perlu diingat bahawa dosa sesama manusia itu tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wataala kecuali setelah mendapat kemaafan dari manusia itu sendiri. Oleh itu bermaaf-maafan sebelum terlambat, jangan hanya menunggu tibanya Hari Raya.

Akhirnya, jadikanlah sifat bermaaf-maafan itu sebagai amalan hidup kita kerana dengan demikian rumahtangga hidup bahagia, keluarga dan jiran hidup aman damai dan akhirnya masyarakat dan negara menjadi teguh dan sentosa.


Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah Ali 'Imran ayat 133-134 yang bermaksud:

"Dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat Syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Iaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah dan orang-orang yang menahan kemarahannya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan ingatlah Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik".

No comments:

Post a Comment