SELAMAT DATANG KE BLOG SAYA

"RABBANAA AATINA FIDDUNYA HASANAH
WA FIL AKHIRATI HASANAH
WA QINA ADZABANNAR...."

ya tuhanku, berikanlah kepadaku kehidupan dunia yang baik,
kehidupan akhirat yang baik dan jauhkan kami dari seksa api neraka.....

SELAMAT DATANG DAN SELAMAT FOLLOW SEMUA

AMAL MA’RUF NAHI MUNGKAR


Allah Subhanahu Wataala memerintahkan hamba-Nya supaya menyeru ke arah kebaikan dan mencegah melakukan kemungkaran. Tugas ini adalah amanah dari Allah Subhanahu Wataala yang mesti dipikul dan dilaksanakan oleh umat Islam yang menjadi khalifah di muka bumi ini. Allah Subhanahu Wataala memberi pujian sebaik-baik umat di muka bumi kepada mereka yang berbuat demikian sebagaimana firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah Ali 'Imran ayat 110 yang tafsirannya:

"Kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, buruk dan keji serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman."

Menyeru berbuat kebaikan dan mencegah melakukan kemungkaran adalah tugas yang sangat mulia dan penting bagi kaum Muslimin kerana perbuatan menyuruh melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah perintah Allah Subhanahu Wataala yang semestinya dilaksanakan oleh umat Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu Wataala dalam ayat 110 Surah Ali 'Imran yang telah dibacakan tadi.
Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang maksudnya:

"Dari Abi Saied Al-Bukhari Radiallahuanhu ia berkata: Saya telah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Barangsiapa di antara kamu yang melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya (mencegahnya) dengan tangannya dan jika ia tidak berkuasa maka dengan lidahnya dan jika ia tidak berkuasa, maka dengan hatinya, yang demikian itu adalah selemah-lemah iman."

(Riwayat Muslim).


Kita sekarang hidup di zaman moden, zaman yang penuh cabaran di mana setiap orang lebih banyak menumpukan kepada masalah duniawi daripada akhirat sehingga kadang-kadang tidak menyedari atau pura-pura tidak menyedari bahawa apa yang dilakukan adalah perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan berdosa. Keadaan inilah sepatutnya yang menjadi pendorong kepada kita iaitu umat Islam supaya giat melaksanakan amal makruf dan nahi mungkar, menyeru kepada kebaikan dan melarang kemungkaran. Sebagai contoh, jika seorang suami atau bapa mendapati anak-anak dan isteri memakai pakaian yang tidak menutup aurat, suami atau bapa wajib menasihati, menegur dan menyuruh mereka untuk menutup aurat kerana membiarkannya bererti redha akan kemungkaran tersebut berlaku dalam keluarganya.

Islam mementingkan kemaslahatan umatnya, menjaga keharmonian dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat dan yang paling utama ialah untuk menjaga akidah umatnya supaya sentiasa berada di landasan yang betul mengikut ajaran Islam. Itulah yang sepatutnya kita lakukan jika kita mahu diri kita, keluarga kita, negara kita dan agama kita selamat dan dilindungi Allah Subhanahu Wataala.

Menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihyaau' Ulumit Dinn, adalah wajib bagi orang Islam melaksanakan amal makruf dan nahi mungkar. Pertamanya kepada diri sendiri dengan membiasakan melakukan pekerjaan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Setelah itu perintahkan pula keluarga berbuat demikian, setelah itu saudara sendiri juga hendaklah diajak melakukannya, kemudian seluruh penduduk kampung dan daerah, seterusnya seluruh masyarakat.

Allah Subhanahu Wataala berfirman dalam Surah Ali 'Imran ayat 104 yang tafsirannya:

"Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak menyeru berdakwah kepada kebajikan mengembangkan Islam dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah, buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya."

Tugas menyeru ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran bukanlah suatu tugas yang mudah, tetapi sememangnya berat dan memerlukan kepada hikmah, perlu kepada sifat sabar dan tahan diri menerima cemuhan dan cacian. Inilah perjalanan para Nabi, para Rasul, para wali, para salihin, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berjiwa Islam yang mahu menegakkan kebenaran di muka bumi ini.
Allah Subhanahu Wataala berfirman dalam Surah Luqman ayat 17 yang tafsirannya:

"Wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang dan suruhlah berbuat kebaikan serta laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya."

Oleh itu wahai wahai umat islam, jadikanlah kuasa itu tanggungjawab yang diamanahkan sebagai landasan bagi menegakkan agama Islam, bukan melanggar perintah Allah Subhanahu Wataala sehingga melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan ajaran agama Islam seperti menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Jangan disebabkan pangkat dan kuasa kita lupa akhirat, lupa dosa, sedangkan akhirat tempat yang kita tuju dan kekal abadi.

Ketahuilah bahawa mengabaikan dan meremehkan ajaran agama Islam itu akan mengundang kepada kesusahan, bahkan akan menghancurkan umat Islam sendiri. Ini jelas sebagaimana yang berlaku terhadap umat-umat yang terdahulu yang ingkar perintah Allah Subhanahu Wataala di mana Allah menurunkan azab, malapetaka dan bencana ke atas mereka.

Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah Al-A'raaf ayat 165 yang tafsirannya:

"Maka tatkala mereka melupakan (tidak menghiraukan) apa yang telah diperingatkan kepada mereka, Kami selamatkan orang-orang yang melarang daripada perbuatan jahat itu dan Kami timpakan orang-orang yang zalim dengan azab seksa yang amat berat, disebabkan mereka berlaku fasik (derhaka)."

No comments:

Post a Comment